VBB - Bestuur

VERENIGING BROMMOBIEL BEZITTERS  (V.B.B.)
OPGERICHT: 12 AUGUSTUS 2000

Ingeschreven in 2002 bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 18063824
Lidmaatschap per kalenderjaar € 15,00.

ALGEMEEN BESTUUR:
Voorzitter                      : Ed Elkhuizen
Penningmeester              : Albrecht Gottlieb
Secretaris                       : Mieke Huybregts
Bestuurslid                     : Rinie Huybregts

V.B.B. Secretaris           : Den Hofpad 18 5512 AC Vessem
V.B.B. Telefoon            : 06-49922121 of per email.
V.B.B. Website              : www.vbb-brommobiel.nl
V.B.B. E-mail                : Info@vbb-brommobiel.nl
V.B.B. RABO bank       : NL40RABO0 10.70.72.882
                                         t.n.v. Vereniging Brommobiel Bezitters
                                          Gebr. de Koninglaan 1, 5684 XG Best