VBB - Brommobiel en de wet

De brommobiel in de Nederlandse verkeerswet

 • De brommobiel wordt niet toegelaten op autowegen en autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer (Bord C9)
 • Plaats op de weg is de rijbaan, het gebruik van het fietspad is verboden
 • De brommobiel mag niet geparkeerd worden op het trottoir, het voertuig moet worden geparkeerd op de rijbaan of op andere voor parkeren bestemde weggedeelten
 • Brommobielen moeten aan de achterzijde voorzien zijn van een rond wit bord met rode rand, waarin met zwarte letters het getal 45 is aangegeven
 • Voor de bestuurders van brommobielen geldt de gordeldraagplicht als er gordels aanwezig zijn
 • Als er geen gordels aanwezig zijn, moet in een brommobiel met open carrosserie een goedgekeurde helm worden gedragen
 • AM-rijbewijs verplicht
 • Minimumleeftijd van bestuurder is 16 jaar
 • Verzekeringsplichtig
 • Kentekenplichtig vanaf 1 januari 2007

  Begripsbepalingen
 • Artikel 1: Een brommobiel is een bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een gesloten carrosserie.
 • Artikel 2a: De regels voor motorvoertuigen en bestuurders van motorvoertuigen zijn, in plaats van de regels voor bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op brommobielen en bestuurders van brommobielen.

  Samengevat: Een brommobiel dient te voldoen aan de technische eisen die aan een bromfiets worden gesteld, maar in het verkeer houdt een brommobiel zich aan de regels die voor auto's gelden. Verkeersregels voor bromfietsers gelden dus niet voor brommobielen.
  s
  Verkeersregels;
 • Artikel 22c: Voor zover niet ingevolge andere artikelen een lagere maximumsnelheid geldt, geldt voor brommobielen een bijzondere maximumsnelheid van 45 km per uur.

  Verkeerstekens;
 • Artikel 63a: Verkeerstekens die een maximumsnelheid aanduiden gaan niet boven de vastgestelde maximumsnelheid voor brommobielen, voor zover deze tekens een hogere maximumsnelheid aanduiden.