VBB - verkeersborden

Wij hebben alle verkeersborden op een rij gezet. Deze zijn zeker voor de brommobielbezitter
belangrijk.
Bord G1: Autosnelweg. Alleen bestemd voor motorvoertuigen die meer
dan 60km per uur kunnen en mogen rijden.
Bord G3: Autoweg. Alleen bestemd voor motorvoertuigen die meer dan
50km per uur kunnen en mogen rijden.


De twee bovenstaande wegen zijn gesloten voor brommobielen vanwege de voor deze
voertuigen vastgestelde maximumsnelheid van 45 km per uur!

Bord G5: Erf. Voetgangers mogen wegen, die gelegen zijn binnen een erf,
over de volle breedte gebruiken. Er mag gewandeld en gespeeld worden.
Bestuurders moeten op kruisingen aan álle van rechts komende
bestuurders voorrang verlenen. Kruispunten in een erf zijn altijd
gelijkwaardig. Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller dan
stapvoets, wat voor bestuurders niet sneller dan 15 km per uur betekent.

Bord C6: Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Dus
ook gesloten voor brommobielen
.
Bord C8: Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen
rijden dan 25 km per uur. Dus toegestaan voor brommobielen.
Bord C9: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet
sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur en brommobielen
alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Bord C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen. Dus ook gesloten voor
brommobielen.
Bord C13: Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en
gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor. Dus toegestaan
voor brommobielen.
Bord C15: Gesloten voor fietsen, bromfietsen en
gehandicaptenvoertuigen. Dus toegestaan voor brommobielen.
Bord F1: Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen.
Bord F3: Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen.

Om een goede doorstroming van het verkeer te bevorderen, wordt bestuurders van brommobielen
aangeraden om op wegen met een inhaalverbod regelmatig in de spiegels te kijken en eventueel
achteropkomend en stuwend snelverkeer voor te laten gaan door tijdelijk de weg te verlaten
middels een parkeerplaats of zijweg.
Informatie o.a. afkomstig van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 en Verjo B.V.
Bekijk de inhoud van het boek 'Wegwijzer in het verkeer, brommobiel'